voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. De verkoper

Webbwinkel Forbodyandsoul.be is eigendom van Vercammen Nathalie (hiernagenoemd For Body and Soul) met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren , Zwaluwstraat 23, tel.: +32 486 48 71 97. 
Ondernemingsnummer: BTW BE 0864290883

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

3. Beschrijvingen en foto's op www.forbodyandsoul.be

For Body and Soul levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal For Body and Soul de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. For Body and Soul kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. For Body and Soul is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via For Body and Soul, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.forbodyandsoul.be zijn in euro, inclusief BTW en exlusief transportkosten.

For Body and Soul behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. For Body and Soul is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Transportkosten van pakjes binnen België werden door For Body and Soul vastgesteld op 7,95 euro en voor andere Europese landen hanteren wij de gebruikelijke bPost International tarieven. Past de bestelling in een envelop dan wordt deze aan het normale tarief verstuurd per post. Er kan ook gekozen worden voor een afhaalpunt of pakjesautomaat (B), dan bedraagt de transportkost 5,95 euro.

De transportkosten worden deels aangerekend aan de klant en deels door For Body and Soul gedragen.

Bestellingen vanaf 75 euro worden gratis verstuurd binnen België en voor Nederland bedragen de verzendkosten dan 4,00 euro. Cadeaubons worden gratis verstuurd binnen de Benelux.

 

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en For Body and Soul op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

  • via een online betaling op deze site met Visa, Mastercard, American Express of Bancontact.
  • via een overschrijving op het rekeningnummer van For Body and Soul met vermelding van het bestel-nummer, het rekeningnummer en ook IBAN en BIC code staan vermeld op de bestelbon.
  • via digitale ecocheques Sodexo/Edenred/Monizze (met uitzondering van de verzendkosten) en een onkost van 5%
  • via een cadeaubon met vermelding van de code in het daarvoor voorziene vakje.
  • contant bij afhaling op het winkeladres van For Body and Soul te Kerkstraat 9, 9160 Lokeren.

Indien For Body and Soul na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het spreekt voor zich dat de klant hiervan op de hoogte gehouden wordt.

8. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat For Body and Soul de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen in alle Europese landen. Enveloppen worden verstuurd met de gewone post, alle pakjes met bPost binnen België en met bPost World Business naar andere Europese landen.

9. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. De klant stelt ons hiervan op de hoogte binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. De koper heeft na het doorgeven van de retour 14 dagen de tijd om de producten te retourneren.

Vanaf de producten terug in het bezit zijn van For Body and Soul, worden deze terugbetaald via de betaalmethode waarmee de bestelling betaald werd, tenzij anders overeengekomen tussen klant en For Body and Soul.

10. Risico van verzending

For Body and Soul is zelf aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met bPost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich wenden tot For Body and Soul met vermelding van het bestelbonnummer en deze unieke barcode.

11. Garantie

For Body and Soul biedt 1 jaar garantie op verkochte artikelen.

12. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

In het geval u niet tevreden bent over onze geleverde producten en/of service, horen we dat in de eerste plaats graag van u. We proberen er alles aan te doen om eventuele problemen recht te zetten.

Moest u ondanks onze inspanningen toch met een slecht gevoel blijven zitten, dan kan u altijd gebruik maken van het Online Dispute Resolution-platform van de Europese Unie om eventuele geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank te beslechten. Het platform vindt u via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

13. Review policy

Wie een product via onze website beoordeelt verklaart en bevestigt daarmee:
- dat die de werkelijke auteur is van de inhoud en geen eigendomsrechten schendt
- dat die minstens 13 jaar oud is
- voor het schrijven van de review geen betaling of vergoeding ontvangt
- dat de review waarheidsgetrouw is

Om de echtheid van de reviews te garanderen, kunnen enkel klanten een review schrijven over en een score geven aan een product dat ze effectief bij For Body and Soul gekocht hebben. Daarom kan men enkel een product beoordelen door in te loggen op de website van For Body and Soul met het account waarmee ze dat product aangekocht hebben.

Reviews worden integraal gepubliceerd, For Body and Soul brengt geen wijzigingen aan. Wel kan For Body and Soul onder de review reageren. Gepubliceerde reviews worden wekelijks door For Body and Soul nagekeken.

Reviews worden per taal gepubliceerd: een Franstalige review verschijnt enkel op het Franstalige gedeelte van de website, een Nederlandstalige enkel op het Nederlandstalige gedeelte.

Indien een review niet relevant is voor het product, ongepast taalgebruik bevat (lasterlijk, haatdragend, racistisch, obsceen) en/of een concurrent van For Body and Soul vermeldt, kan For Body and Soul de betreffende review verwijderen.

Adresgegevens:

For body and soul
kerkstraat 9
9160 Lokeren